Bảo mật

Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật này trước khi sử dụng website: Chính sách bảo mật này mô tả cách SOZ thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký nhận bản tin, vì khi đó các thông tin yêu cầu cần được cung cấp bao gồm tên, địa chỉ email,… 

2. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin này sẽ được lưu trữ khi và chỉ khi người dùng đăng ký làm thành viên qua các chương trình nhận bản tin định kỳ. Những thông tin của thành viên đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi nào người dùng yêu cầu SOZ hủy các thông tin này.

3. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

SOZ sẽ thu thập các thông tin của người dùng nhằm mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Cập nhật thông tin đầy đủ và tức thời cho người dùng.
  • Cung cấp các chương trình khuyến mại, giảm giá thông qua việc đăng ký email.

4. Việc sử dụng ‘cookie’ như thế nào?

SOZ sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm website tốt hơn cho người dùng, các cookie không được sử dụng cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể để máy tính cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc có thể tắt tất cả các cookie. Khi cookie bị tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt Blog của bạn sẽ kém hiệu quả hơn, do một số dịch vụ của SOZ có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

5. Thông tin được bảo mật thế nào?

SOZ cam kết không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khi không có sự đồng ý của bạn.

6. Các chương trình liên kết

SOZ có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên Blog theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, SOZ không chịu trách nhiệm đối với các nội dung và chính sách bảo mật của các trang web liên kết.

7. Chương trình quảng cáo của Google

Ba Con Cừu có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của SOZ có thể được thay đổi theo thời gian và được thông báo trên website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website sau khi thay đổi được áp dụng, mặc định rằng bạn đồng ý với các điều khoản mới.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của SOZ thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.