Home » Thủ thuật Workspace » 100+ phím tắt Google Sheets thông dụng
Thủ thuật Workspace

100+ phím tắt Google Sheets thông dụng

Tác giả: Genius _

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính mạnh mẽ thuộc hệ thống Google Workspace, giúp người dùng tạo, quản lý và chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng. Để tối ưu hóa hiệu suất làm việc, bạn cần nắm vững các phím tắt Google Sheets. Trong bài viết này, SOZ sẽ giới thiệu cho bạn hơn 100 phím tắt thông dụng để bạn có thể thao tác nhanh và hiệu quả trong ứng dụng này.

1. Phím tắt Google Sheets chỉnh sửa chung

Sử dụng các phím tắt trong Google Sheets là một cách tuyệt vời để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn, giúp bạn chỉnh sửa và quản lý bảng tính một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất công việc. Dưới đây là một số phím tắt quan trọng bạn nên biết:

STTPhím tắtChức năng
1Ctrl + Alt + VChỉ dán định dạng: Phím tắt này cho phép bạn chỉ dán định dạng của dữ liệu mà bạn đã sao chép, thay vì dán toàn bộ nội dung
2Ctrl + Shift + KBật/ tắt công cụ nhập liệu: Dùng để bật hoặc tắt công cụ nhập liệu tự động trong ô bảng tính
3Ctrl + Shift + EnterChèn công thức mảng: Khi bạn muốn nhập một công thức mảng, bạn có thể sử dụng phím tắt này để chèn nó một cách nhanh chóng
4Ctrl + Shift + ;Chèn giờ hiện tại: Phím tắt này chèn thời gian hiện tại vào ô bạn đang chọn
5Ctrl + Alt + Shift + = hoặc Ctrl + Alt + =Chèn hàng cột hoặc mở Menu chèn: Dùng để chèn hàng hoặc cột mới hoặc mở menu chèn
6Ctrl +Chèn ngày hiện tại: Chèn ngày hiện tại vào ô bạn đang chọn
7Ctrl + Alt + Shift +Chèn ngày và giờ hiện tại: Phím tắt Google Sheets này sẽ chèn cả ngày và giờ hiện tại vào ô bảng tính
8Shift + F11Chèn trang tính mới: Dùng để chèn một trang tính mới vào bảng tính của bạn
9Ctrl + KChèn đường liên kết: Sử dụng phím tắt này để chèn đường liên kết vào ô bạn đang chọn
10Ctrl + Shifit + VChỉ dán giá trị: Chỉ dán giá trị của dữ liệu mà bạn đã sao chép
11Ctrl + Alt + Shift + KChọn công cụ nhập liệu: Phím tắt này giúp bạn chọn công cụ nhập liệu một cách nhanh chóng
12Ctrl + X hoặc Shift + DeleteCắt: Sử dụng phím tắt Google Sheets này để cắt dữ liệu đã chọn
13Ctrl + V hoặc Shift + InsertDán: Phím tắt này dùng để dán nội dung đã sao chép vào ô bạn đang chọn
14Ctrl + ZHoàn tác: Dùng để hoàn tác thao tác gần đây
15Alt + Shift + phím mũi tên sang tráiHủy nhóm: Phím tắt  Google Sheets này giúp bạn hủy nhóm các hàng hoặc cột đã được nhóm lại trước đó
16Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + Z hoặc F4Làm lại: Dùng để làm lại thao tác đã hoàn tác trước đó
17Alt + Shift + phím mũi tên sang phảiNhóm: Sử dụng phím tắt này để nhóm các hàng hoặc cột trong bảng tính
18Ctrl + C hoặc Ctrl + InsertSao chép: Phím tắt này dùng để sao chép nội dung đã chọn
19F4Tham chiếu tuyệt đối/ tương đối: Khi bạn đang nhập công thức, phím tắt này giúp bạn chuyển đổi giữa tham chiếu tuyệt đối và tương đối
20Ctrl + DTô dưới: Dùng để sao chép giá trị từ ô trên xuống ô dưới
21Ctrl + EnterTô dải ô: Sử dụng phím tắt này để sao chép giá trị từ ô bạn đang chọn vào tất cả các ô trong phạm vi đã chọn
22Ctrl + RTô phải: Phím tắt này giúp bạn sao chép giá trị từ ô bên trái sang ô bên phải
23Ctrl + Alt + –Xóa hàng/ xóa cột hoặc mở Menu xóa: Dùng để xóa hàng hoặc cột trong bảng tính hoặc mở menu xóa
24Alt + H, V, FChỉ dán công thức: Sử dụng phím tắt Google Sheets này để chỉ dán công thức của dữ liệu đã sao chép
25Alt + H, V, B hoặc Alt + E, S, BDán toàn bộ trừ đường viền: Dùng để dán toàn bộ nội dung của ô đã sao chép, trừ đường viền
26Alt + H, V, WChỉ dán chiều rộng cột: Phím tắt này sẽ chỉ dán chiều rộng của cột đã sao chép
27Alt + H, V, T hoặc Alt + E, S, EDán dữ liệu hoán đổi: Sử dụng phím tắt này để dán dữ liệu hoán đổi vị trí của các ô
28Alt + H, F, Q, O hoặc Alt + O, R, PXoay văn bản: Phím tắt Google Sheets này giúp bạn xoay văn bản lên trên
29Alt + H, F, Q, L hoặc Alt + O, R, WXoay văn bản: Dùng để xoay văn bản xuống dưới
30Alt + H, F, Q, V hoặc Alt + O, R, VXoay văn bản: Phím tắt này cho phép bạn xoay văn bản và xếp chồng chúng theo chiều dọc
31Alt + H, F, Q, UXoay văn bản: Sử dụng phím tắt này để xoay văn bản lên phía trên
32Alt + H, F, Q, D hoặc Alt + O, R, DXoay văn bản: Phím tắt này giúp bạn xoay văn bản xuống phía dưới
33Alt + H, I, R hoặc Alt + I, RChèn hàng phía trên: Sử dụng phím tắt Google Sheets này để chèn một hàng mới phía trên hàng bạn đang chọn
34Alt + H, I, C hoặc Alt + I, CChèn cột vào bên trái: Phím tắt này cho phép bạn chèn một cột mới vào bên trái cột bạn đang chọn
35Alt + H, D, R hoặc Alt + E, DXóa hàng 1: Dùng để xóa một hàng trong bảng tính
36Alt + H, D, CXóa cột A: Phím tắt này giúp bạn xóa cột A trong bảng tính
37Alt + H, D, S hoặc Alt + E, LXóa: Sử dụng phím tắt này để xóa nội dung của ô bạn đang chọn
38Alt + H, E hoặc Alt + E, A, C hoặc Alt + E, VXóa các giá trị: Dùng để xóa các giá trị trong ô bạn đang chọn
39Alt + H, E, M hoặc Alt + E, A, MXóa ghi chú: Phím tắt Google Sheets này giúp bạn xóa các ghi chú được đính kèm trong bảng tính
40Alt + I, BChèn hàng phái dưới: Sử dụng phím tắt này để chèn một hàng mới phía dưới hàng bạn đang chọn
41Alt + I, DChèn ô và di chuyển xuống dưới: Dùng để chèn một ô mới và di chuyển nó xuống phía dưới
42Alt + I, OChèn cột vào bên phải: Phím tắt Google Sheets này cho phép bạn chèn một cột mới vào bên phải cột bạn đang chọn
43Alt + I, XChèn hộp kiểm: Sử dụng phím tắt Google Sheets này để chèn một hộp kiểm vào bảng tính

Một số phím tắt chỉnh sửa chung trong Google Sheets

Một số phím tắt chỉnh sửa chung trong Google Sheets.

2. Phím tắt Google Sheets mở Menu

Để truy cập các menu trong Google Sheets một cách nhanh chóng và tiện lợi, bạn có thể sử dụng các phím tắt được tích hợp sẵn. Những phím tắt này giúp bạn tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quá trình làm việc với bảng tính. Dưới đây là một số phím tắt trong Google Sheets để mở các menu chính:

STTPhím tắtChức năng
1Shift + Alt + KHiển thị danh sách trang tính: Dùng để hiển thị danh sách trang tính trong bảng tính
2Alt + Shift + SHiển thị menu trang tính: Sử dụng phím tắt Google Sheets này để hiển thị menu trang tính của Google Sheets
3Alt + Shift + M hoặc Alt + MMenu biểu mẫu: Phím tắt Google Sheets này mở menu biểu mẫu để bạn có thể chọn và chèn các biểu mẫu vào bảng tính
4Alt + Shift + I hoặc Alt + IMenu chèn: Dùng để mở menu chèn, cho phép bạn chèn các phần tử như hình ảnh, biểu đồ, hoặc ô trong bảng tính
5Alt + Shift + E hoặc Alt + EMenu chỉnh sửa: Phím tắt này mở menu chỉnh sửa, cho phép bạn thực hiện các thao tác chỉnh sửa dữ liệu trong bảng tính
6Alt + Shift + T hoặc Alt + TMenu công cụ: Dùng để mở menu công cụ của Google Sheets, bao gồm các công cụ chỉnh sửa, định dạng, và tính toán
7Alt + Shift + D hoặc Alt + DMenu dữ liệu: Sử dụng phím tắt trong Google Sheets để mở menu dữ liệu
8Ctrl + Shift + \ hoặc Ctrl + Shift + XMenu ngữ cảnh
9Alt + Shift + N hoặc Alt + NMenu tiện ích
10Alt + Shift + H hoặc Alt + HMenu trợ giúp
11Alt + Shift + F hoặc Alt + FMenu tệ
12Alt + Shift + V hoặc Alt + VMenu xem
13Alt + Shift + O hoặc Alt + OMenu định dạng
14Alt + Shift + A hoặc Alt + ATrình đơn hỗ trợ tiếp cận

Một số phím tắt mở Menu trong Google Sheets

Một số phím tắt mở Menu trong Google Sheets.

3. Phím tắt định dạng

Để biết cách định dạng bảng tính của bạn một cách chính xác và nhanh chóng trong Google Sheets, bạn có thể sử dụng các phím tắt dưới đây. Đây là một số phím tắt phổ biến cho các thao tác định dạng cơ bản:

STTPhím tắtChức năng
1Ctrl + Shift + ECăn giữa
2Ctrl + Shift + RCăn phải
3Ctrl + Shift + LCăn trái
4Ctrl + UGạch chân
5Ctrl + Shift + 5Gạch ngang chữ
6Ctrl + IIn nghiêng
7Ctrl + BIn đậm
8Alt + Shift + 6Xóa đường viền
9Ctrl + \Xóa định dạng
10Alt + Shift + 4Áp dụng đường viền trái
11Alt + Shift + 1Áp dụng đường viền trên
12Alt + Shift + 3Áp dụng đường viền dưới
13Alt + Shift + 7 hoặc Ctrl + Shift + 7Áp dụng đường viền ngoài
14Alt + Shift + 2Áp dụng đường viền phải
15Ctrl + Shift + 2Định dạng số: giờ
16Ctrl + Shift + 6Định dạng số: khoa học
17Ctrl + Shift + 3Định dạng số: ngày tháng
18Ctrl + Shift + 5Định dạng số: phần trăm
19Ctrl + Shift + 1Định dạng số: số
20Ctrl + Shift + 4Định dạng số: tiền tệ
21Ctrl + Shift + ‘ hoặc Alt + O, N, MĐịnh dạng số: tự động
22Alt + H, A, T hoặc Alt + O, A, TCăn chỉnh văn bản trên
23Alt + H, A, M hoặc Alt + O, A, MCăn chỉnh văn bản giữa
24Alt + H, A, B hoặc Alt + O, A, BCăn chỉnh văn bản dưới
25Alt + H, A, N hoặc Alt + O, N, AĐịnh dạng số kế toán
26Alt + H, B, AÁp dụng tất cả đường viền
27Alt + H, W hoặc Alt + O, W, WXuống dòng tự động
28Alt + H, M, A hoặc Alt + O, M, HHợp nhất ô theo chiều ngang
29Alt + H, M, M hoặc Alt + O, M, AHợp nhất tất cả các ô
30Alt + H, M, U hoặc Alt + O, M, UHủy hợp nhất ô
31Alt +H, 0Tăng số chữ số thập phân
32Alt +H, 9Giảm số chữ số thập phân
33Alt + H, L hoặc Alt + O, D hoặc Alt + O, FĐịnh dạng có điều kiện
34Alt + H, O, A hoặc Alt + O, R, AĐổi kích thước hàng
35Alt + H, O, I hoặc Alt + O, C, AĐổi kích thước cột
36Alt + O, N, XĐịnh dạng số: văn bản thuần túy
37Alt + O, N, FĐịnh dạng số: tài chính
38Alt + O, N, RĐịnh dạng số: tiền tệ
39Alt + O, N, IĐịnh dạng số: ngày tháng giờ
40Alt + O, N, UĐịnh dạng số: thời lượng

Một số phím tắt định dạng trong Google Sheets

Một số phím tắt định dạng trong Google Sheets.

>> Tham khảo thêm Phím tắt dành cho Google Trang tính để tìm hiểu thêm các phím tắt cho các loại máy tính, điện thoại khác nhau.

4. Phím tắt điều hướng

Những phím tắt điều hướng trong Google Sheets sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn trên nền tảng bảng tính này:

STTPhím tắtChức năng
1Ctrl + Shift + Trang dưới hoặc Alt + phim mũi tên xuống dướiDi chuyển đến trang tính tiếp theo
2Ctrl + Shift + Trang trên hoặc Alt + phim mũi tên lên trênDi chuyển đến trang tính trước
3HomeDi chuyển đến đầu hàng
4Ctrl + HomeDi chuyển đến đầu trang tính
5Alt + Shift + XMở khám phá
6Ctrl + Alt + RMở menu thả xuống về bộ lọc
7Ctrl + Shift + ‘Nút cơ sở dữ liệu tiêu điểm
8Ctrl + Shift + ‘Nút tiêu điểm
9Ctrl + FTìm
10Ctrl + HTìm và thay thế
11Ctrl + Alt + E Ctrl + Alt +PTập trung vào cửa sổ bật lên
12Alt + Shift + QTập trung vào tóm tắt nhanh
13Ctrl + Alt + Shift + HXem lịch sử phiên bản
14Ctrl + /Xem phím tắt
15F5 hoặc Alt + E,GChuyển đến dải ô

Một số phím tắt điều hướng trong Google Sheets

Một số phím tắt điều hướng trong Google Sheets.

5. Chèn hoặc xóa hàng/cột

Để thực hiện việc thêm hoặc xóa hàng và cột một cách thuận tiện và nhanh chóng trên Google Sheets, bạn có thể sử dụng những phím tắt sau đây. Các phím tắt này là công cụ hữu ích giúp bạn quản lý bảng tính của mình một cách hiệu quả:

STTPhím tắtChức năng
1Ctrl + Dấu cáchChọn cột
2Shift + Dấu cáchChọn hàng
3Ctrl + A hoặc Ctrl + Shift + dấu cáchChọn tất cả
4Ctrl + Shift + 0Bỏ ẩn cột
5Ctrl + Shift + 9Bỏ ẩn hàng
6Ctrl + ‘Hiển thị tất cả công thức
7Alt + Shift + mũi tên xuống dướiMở rộng nhóm
8Alt + Shift + mũi tên lên trênThu gọn nhóm
9Ctrl + Shift + FĐiều khiển thu gọn
10Ctrl + Alt + 0Ẩn cột
11Ctrl + Alt + 9Ẩn hàng
12Ctrl + F1 hoặc Atl + V, UToàn màn hình
13Ctrl + Shift + U hoặc Alt + W, V, FHiển thị thanh công thức
14Alt + H, O, U, S hoặc Alt + O, HẨn trang tính
15Alt + W, V, G hoặc Alt + V, GHiển thị đường lưới

6. Chèn biểu đồ, in, trợ giúp

Để thực hiện các thao tác như chèn biểu đồ, in bảng tính hoặc truy cập trợ giúp một cách dễ dàng trên Google Sheets, bạn có thể sử dụng các phím tắt dưới đây:

STTPhím tắtChức năng
1Ctrl + PIn
2Ctrl + OMở
3Alt + F, NBảng tính mới
4Alt+ F, HChia sẻ
5Alt + F, TCài đặt bảng tính
6Shift + F1Trợ giúp
7Alt + F1Chèn biểu đồ

Sử dụng phím tắt giúp in trang tính dễ dàng hơn

Sử dụng phím tắt giúp in trang tính dễ dàng hơn.

>> Tham khảo thêm Tổng hợp các tổ hợp phím tắt trong Excel mà bạn nên biết.

Với hơn 100 phím tắt Google Sheets trên, bạn có thể nhanh chóng thao tác và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của mình. Hãy tham khảo những chia sẻ của SOZ trên đây và thử áp dụng chúng vào công việc hàng ngày và bạn sẽ thấy sự tiện lợi mà chúng mang lại.