Home » Thủ thuật Workspace » 5 cách làm tròn số trong Google Sheets cực dễ dàng
Thủ thuật Workspace

5 cách làm tròn số trong Google Sheets cực dễ dàng

Tác giả: Genius _

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính rất phổ biến và thông minh, nhưng nhiều người dùng thường gặp khó khăn khi cần làm tròn số trong bảng tính của họ. Làm tròn số trong Google Sheets có thể là một yêu cầu quan trọng trong nhiều tình huống, như khi bạn làm việc với tiền tệ, độ dài, hoặc thậm chí là phần trăm. Trong bài viết này, SOZ sẽ cùng các bạn tìm hiểu về nguyên nhân tại sao nên làm tròn số trong Google Sheets và 5 cách làm tròn số dễ dàng để giải quyết vấn đề này.

1. Tại sao phải làm tròn số trong Google Sheets?

Trong quá trình làm việc với Google Sheets, chúng ta thường gặp phải dữ liệu số với nhiều chữ số thập phân. Làm tròn số là một cách để giảm bớt độ chi tiết của dữ liệu mà chúng ta không cần. Việc làm tròn số trong Google Sheets cũng làm cho dữ liệu trở nên dễ đọc và dễ làm việc hơn. Chẳng hạn, trong bảng tính điểm học sinh, bạn có thể muốn làm tròn điểm số từ 9.7 thành 10 hoặc từ 9.2 thành 9. Nó giúp tạo sự thống nhất và tiện lợi trong việc hiển thị dữ liệu.

Làm tròn số làm cho dữ liệu trở nên dễ đọc và dễ làm việc hơn

Làm tròn số làm cho dữ liệu trở nên dễ đọc và dễ làm việc hơn

2. Quy tắc làm tròn số tự nhiên

Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách làm tròn số trong Google Sheets, hãy xem xét một số quy tắc cơ bản về làm tròn số tự nhiên. Qui tắc làm tròn số tự nhiên thường được sử dụng để xác định xem chúng ta sẽ làm tròn số lên hay làm tròn số xuống. 

2.1. Quy tắc làm tròn

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi (phần thập phân) nhỏ hơn 5, ta sẽ làm tròn số xuống, còn nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5, ta sẽ làm tròn số lên.

Ví dụ: 

Cách thức làm tròn số

Cách thức làm tròn số

 • Làm tròn số 24.037 đến chữ số thập phân thứ nhất, kết quả là 23.0. Chữ số bỏ đi đầu tiên là 3, nhỏ hơn 5, nên ta giữ nguyên phần còn lại.
 • Làm tròn số 6.36591 đến chữ số thập phân thứ hai, kết quả là 6.37. Chữ số bỏ đi đầu tiên là 5, lớn hơn hoặc bằng 5, nên ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của phần còn lại.

2.2. Ví dụ minh họa

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về quy tắc làm tròn số tự nhiên:

 • Làm tròn số 84.149 đến chữ số thập phân thứ nhất ≈ 84.1.
 • Làm tròn số 542 đến chữ số hàng chục ≈ 540.
 • Làm tròn số 0.0861 đến chữ số thập phân thứ hai ≈ 0.09.
 • Làm tròn số 1573 đến chữ số hàng trăm ≈ 1600.

Quy tắc này giúp ta quyết định cách làm tròn số dựa trên giá trị của chữ số đầu tiên bỏ đi.

3. Những cách làm tròn số trong Google Sheets

Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện việc làm tròn số trong Google Sheets bằng nhiều cách khác nhau.

3.1. Hàm ROUND – Hàm làm tròn trong Google Sheets

Hàm ROUND trong Google Sheets là một công cụ để làm tròn số dễ dàng. Nguyên tắc làm tròn với hàm ROUND là:

 • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
 • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.

Ví dụ: Làm tròn số 89.45363 đến chữ số thập phân thứ 3. Kết quả hiển thị là 89.454.

Sử dụng hàm ROUND trong Google Sheets

Sử dụng hàm ROUND trong Google Sheets

Công thức:

=ROUND(A2;3)

Trong đó: 

 • “A2”: Là giá trị số cần làm tròn ở ô A2.
 • “3”: Là làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3.

3.2. Làm tròn bằng hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDUP hoạt động tương tự hàm ROUND, nhưng chỉ làm tròn số lên. 

Ví dụ: Làm tròn số 89.44363 đến chữ số thập phân thứ nhất. Kết quả hiển thị là 89.5.

Làm tròn bằng hàm ROUNDUP

Làm tròn bằng hàm ROUNDUP

Công thức:

=ROUNDUP(A2;1)

Trong đó:

 • “A2”: Giá trị cần làm tròn lên ở ô A2.
 • “1”: Làm tròn lên đến vị trí chữ số thập phân thứ nhất.

3.3. Làm tròn bằng hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN cũng hoạt động tương tự hàm ROUND, nhưng ngược lại, nó chỉ làm tròn số xuống. Giá trị hàm mang lại sẽ nhỏ hơn giá trị số liệu gốc.

Ví dụ: Làm tròn số 89.45363 đến chữ số thập phân thứ nhất. Kết quả hiển thị là 89.4.

Làm tròn bằng hàm ROUNDDOWN

Làm tròn bằng hàm ROUNDDOWN

Công thức:

=ROUNDDOWN(A2;1)

Trong đó:

 • “A2”: Giá trị cần làm tròn xuống ở ô A2.
 • “1”: Làm tròn xuống đến vị trí chữ số thập phân thứ nhất.

3.4. Sử dụng hàm MROUND

Hàm MROUND là một trong những hàm làm tròn số trong Google Sheets phổ biến, cho phép bạn làm tròn một số tới bội số nguyên gần nhất của một số khác. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn làm tròn số theo cách cụ thể.

Ví dụ: Làm tròn số 89.45363 với bội số giá trị làm tròn là 2. Kết quả hiển thị là 90.

Sử dụng hàm MROUND

Sử dụng hàm MROUND

Công thức:

=MROUND(A2;2)

Trong đó:

 • “A2”: Số cần làm tròn đến bội số nguyên gần nhất của một số khác ở ô A2.
 • “2”: Giá trị bội số sẽ được làm tròn.

3.5. Sử dụng hàm ODD và EVEN

Hàm ODD và EVEN trong Google Sheets làm tròn số lên đến số nguyên lẻ (hàm ODD) hoặc chẵn (hàm EVEN) gần nhất. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn làm tròn số theo cách cụ thể, chẳng hạn, làm tròn số đến số lẻ gần nhất hoặc số chẵn gần nhất.

Ví dụ: Làm tròn số 89.45363 bằng hàm ODD. Kết quả hiển thị là 91.

Sử dụng hàm ODD

Sử dụng hàm ODD

Công thức:

=ODD(A2)

Trong đó: “A2”: Nghĩa là giá trị làm tròn đến số lẻ lớn nhất tiếp theo ở ô A2.
>> Tham khảo thêm cách chèn ảnh vào Google Sheets.

Như vậy, SOZ cùng các bạn đã tìm hiểu về tại sao và cách làm tròn số trong Google Sheets cũng như các công cụ mạnh mẽ như hàm ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, MROUND, ODD và EVEN. Làm tròn số không chỉ giúp dữ liệu dễ quản lý hơn mà còn tạo sự thống nhất và dễ đọc hơn trong bảng tính của bạn.